Liktal 1877 över Anders Gustafsson, Widerström, Vieröd