Tostarp kvarn i Knissbäck

Tostarps kvarn i Knissbäck


Den äldsta anteckningen om denna kvarn finns i Tostarp nr 1 1712 där heter det:

En skvaltekvarn som Per Michelson uppbyggt och bekostat med stenar och allt tillbehör, har kostat med dämme och ränna 11.00 riksdaler. Satt nya gaflar i kvarnhuset 0.20 riksdaler.

1749 I Tostarps nr 2 syneprotokollet står: Att kvarnen i Knissbäck är förfallen och i stället har det byggts en ny i Tostarpsbäcken som Tostarp nr 1 äger hälften av.

1770 har kvarnen i Tostarpsbäcken blivit förfallen igen och ska repareras. Då avsäger sej Spånskäraren Joakim Fredrik Offen sitt ägande och ansvar för denna kvarn.

Troligen byggde nu Offen om kvarnen och sen dess förblev den i Tostarp nr 1 ägo. Det fanns ingen bostad vid kvarnen i några år, men det odlades upp en åkerlycka och en torpare flyttade hit i mitten på 1850-talet


1855-1876 bodde torparen f.d. soldaten Nils Dahlström f 1809 i Riseberga här, med sin familj.
1876-1922 Ägdes kvarnen av Sven Jönsson från Bonarp nr 6 Möllekonga, men bodde aldrig här.

1889-1904 bodde kvarnarrendatorn Bengt Svensson f 1839 i Torrlösa, med sin familj här.

1904-1916 bodde Inhyse pigan Selma Jönsson f 1879-06-10 i Riseberga här med sin två söner och två döttrar.

1906-1910 F.d. Rättare och kvarnarrendatorn Mårten Nilsson och hans hustru Elna Andersdotter. De flyttade till N Amerika 1910.

1910-1911 Kvarnarrendatorn och mjölnaren Viggo Persson.


Vem som arrenderade kvarnen mellan 1911-1922 har inte gått att få fram. Troligen bodde här någon som inte var skriven här.


1922 köper Anton Hallberg f 1886 17/10 i Andrarum, kvarnen. Han var både mjölnare och snickare. 1958 sålde Anton Hallberg kvarnen, efter det har inte kvarnen varit i bruk.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 10:27:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-22 10:27:32) Kontakta föreningen