Spånfabriken tillhört Tostarp nr.1

Spånfabriken i Tostarp

Spånfabriken startades av Samuel Offens far på 1700-talet. Då byggdes också Offavägen för att kunna komma ner i ravinen och hämta hem de rakvuxna bokstammarna som växte där.

Man kan läsa i Patrik Hallers bok Bondeliv i Riseberga sid. 178 där Prosten Scjönbäck skriver:

Uti socknen är spånskäreri med en hyvel vid födelsehemmet Tostarp. Avsättning av sådan spån har i senare år varit obetydlig, sedan papp allmänt nyttjas till pärmar vid bokbinderiverkstäderna. På Ryssland avyttrades i förra tider någon spån, som användes på sockerbruksformar. Men sedan Moskov förstördes. har avsättningen blivit hämmad. Inrättningen av spånskäreri är icke skogsödande men fodrar rakvuxna stammar. Fem till sex träd hava högst blivit använda, då bruket drevs med full avsättning och har ägaren försäkrat, att någon mera lönanade industri med svenska träsorter icke kan givas. Då i senare tider efterfrågan uteblivit, är ägaren frestad att nedlägga denna rörelse.

Spånfabiken upphörde troligen mellan 1836-1842. Kanske när Överjägmästare Samuel Offen dog 1836.

Här var alltid en familj skriven, plus en fem drängar anställda.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:10:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-02-14 16:35:55) Kontakta föreningen