Tostarp nr 1

"Jönssons gård"

Hela Tostarp har sedan ca. 1695 varit Cornettboställe för officerare ur Kungliga Norra Skånska Cavalleriregementet. Till boställen var anslagit gårdarna Tostarp nr 1, Tostarp nr 2 samt Lierna nr 1.

Det finns mycket gamla handlingar på Tostarp.

Här kommer lite utdrag från dessa.

1671 års jordrevningsprotokoll 2/3 kronohemman. Bonden heter då Jeppe Adtersson.

Åkern bestord av sandmulljord med öhr, gruut och kamp, till råg och korns utsäde.Ängen gav 35 lass hö. Humlegård med 100 stänger. En half skvaltekvarn i en liten bäck tillhop med sin granne. Mullbetet består av skarpa ljungbackar och måsar, dessutom en hage som kan föda en tre å fyra kalvar. Ollonskog, brenneved och teppeskog tillsammans med sin granne, kallas Tostarps skog.

1697-1717 bodde bonden Per Michelsson här.

1717-1724 Cornett Beckman.

1724- ? Ryttmästare Toll.

1770 bor Spånskärare Offen här på hästehemmanet Tostarp nr 1 1/2 mtl. Han avsäger sej då rätten till kvarnen som delades av Tostarp nr 1 och Tostarp nr 2. Kvarnen är i så dåligt skick att den ej använts på 10 år. Det är den kvarnen som fanns vid dammen till höger om vägen som går upp till "Pål-Anders Hildas" stuga.

1810-1836 Överjägmästare Samuel Offen. Han var son till förre spånskäraren Offen.

1843-1867 äges gården av Offens arvingar (hans systrar). En arrendator bor här Peter Joakim Åkerholm, de kom från Wessmantorp 1843 och flyttade till Riseberga nr 1 1867.

1868-1874 Ägdes gården av handlaren C Olsson i Ask. Brukare är Carl Olsson f 1832 i Färingtofta.

1874-1882 Cladius Heinreich Lensetian f 1848 i Danmark, med sin familj.

1882 kom Ägaren Sergeant vid Skånska Intanteriregementet, Teodor Jönsson från sitt hem i Anderstorp nr 1. Han gifte sej 1882. Hans hustru Kjerstin Christensdotter var syster till förre ägarens hustru Anna Christensdotter. Efter Teodor tog hans son Ernst Jönsson över gården1921. Efter Ernst ägde hans dotter Elvy gården. Elvy dog 2007. Därefter gick gården ur denna släkt som ägt den sedan 1882.

1897 brann det på gården. Teodor Jönsson lät bygga upp den igen.

Till dena fastighet hörde stora delar av marken vid Kopparhatten och sprickdalen som nu tillhör Söderåsens Nationalpark.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:30:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-08-30 14:31:20) Kontakta föreningen