Stenbäckshuset under Tostarp nr.2

Stenbäckshuset som senare kallades Vargahuset

Torpet ligger vid gränsen mellan Riseberga och Konga församling. Där går även gränsen mellan Kristinastad och Malmöhuslän.

Här bodde under 100 år tre generationer torpare.

1807-1832 Torparen Jöns Johnsson med familj

1832-1871 Förre torparens son Nils Jönsson med familj

1873-1907 Två andra av Nils Jönssons barn, Cecilia och Johannes samt undantagsänkan Hanna Persdotter, drev torpet.

1907 brann det i torpet, men byggdes snart upp igen.

1907-1908 Drev bröderna Axel och Johannes Andersson torpet de flyttade till Ask 1908.

1908-1935 Torparen Alfred Andreasson med familj.

Alfred Andreasson dog 1933. 1935 friköper sterbhuset torpet av kronan. Sonen Erik Andreasson nämns då som vagnmakare.

1935 säljer sterbhuset torpet till Tage Hadar Persson som kom från Konga. Denna familj bodde här till 1945.

1945 kommer en annan familj från Konga, Bror Wilhelm Sandberg med familj. Hustrun Ally Ingeborg är syster till Tage Hadar Persson. Deras föräldrar bor också inhyse här.

1949 såldes torpet till till en familj från Malmö, som fritidsbostad. Det är fortfarande i deras ägo. Nu som permanentbostad.

Marken gränsar till Söderåsens Nationalpark.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:33:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-02-14 11:32:11) Kontakta föreningen