Liagården under Tostarp 2

Liagården tidigare hette gården Lierna.

Lierna 1/4 mtl. tillhör militärbostället Tostarp nr 2

Det finns på Tostarpsgården bevarade handlingar. I dem finns Liagården beskriven i syneprotokoll från 1724 till 1879. Gården var kringbygd och bestod av fyra längor med boningshus i norr.

Synen 1724. Lierna 1/4 mtl. Liagården
Från år 1698 till 1724 bebott av tvenne bönder. Fadern Pär Troedsson och sonen Troed Pärsson. Åkern består av grud och rödmylla till fyra tunnor utsäde . Skogen är tämligen godt behåld och när god ollonväxt är till 40 svin. Som derpå födas kan. Men alldeles ingen ekskogstimmer till detta hemman.

I mitten av 1800-talet var boninghuset dåligt, så det revs. Samtidigt lades gården Råröd ner och man flyttade då hit detta boningshus. Det var klart 1854.

Från 1810 kan vi i husförhörslängderna följa alla de som bott här på Liagården.

Åbon Bengt Tufesson f 1767 i Konga. Han har bott här på Liagården med sin familj sen 1801. Den släkten bodde här sen till 1858.

Domänverket flyttade skogskolan från Danielslund i Ängelholm till Kolleberga 1893. Då tog de över skötseln av skogarna här på Lierna. 1893 löd också arrendet direkt under dem.

Vid sekelskiftet var Per Jönsson f 1856 i Riseberga, arrendator här. Det har berättats att då fanns det en rymlig plankloge här på Liagården. Där hade man ibland fest och dans.

Ett bröllop firades här år 1900-08-08. Brudparet var Petter Henrik Sjöstrand f 1876 i Billinge och Assarina Larsson f 1866 i Vega Konga socken. De bosatte sig i Övre Gillastig.

Boningshuset här på Liagården byggdes om 1918. Då hittades en sten i skorstenen med årtalet 1764.

Stallen byggdes om 1926, den rev då Johan Persson från Knallarehyttan som han byggde uthus av där.

Enligt 1929 års karta hade Liagården då 6,5 ha åker och 6,3 ha bete.

Arrendatorn var då Anton Nilsson f 1882 i Romdala. En del av betesmarken bestod av ängen nere i ravinen. När korna betade där nere var det ett drygt arbete att bära upp mjölken. Sen skulle mjölkkannorna upp till Stora Vägen där mjölkbilen kom.

Anton Nilssons son Helge Nilsson f 1914 i Röstånga, var den siste arrendatorn på Liagården.Han övertog det 1953. Domänverket renoverade huset 1954 och elektriciteten drogs in 1956.

1962 lades Liagården ner som jordbruk. Helge Nilsson med familj flyttade till Ljungbyhed.

Uthusen revs, en ny vedbod byggdes och från 1966 blev Liagården semesterstuga för Domänverkets personal från hela landet.

Den upphörde som semesterstuga 1990, elektriciteten togs bort.

Efter invigningen av Söderåsens Nationalpark 2001 användes huset som övernattningställe för vandrare.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 17:44:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Maj-Britt Martinsson (2019-02-14 11:17:32) Kontakta föreningen