Rallate under Råröd nr.1

Rallate, även kallat Rallatill, är idag bara resterna av en vulkan (basaltformation). Namnet betyder ungefär "stig in" eller "ragla till" och kommer sig troligen av att det en gång låg en landsvägskrog här.

Torpet Rallate låg mellan 1810-1895 där vägen nu går. Huset lär ha liknats vid en jordstuga eller jordkällare. Bäcken som rinner här rann då rakt igenom stugan.

Torpnamnet Rallate upphörde att skrivas 1870.

1810-1820 Torparen Per Jönsson med familj

1820-ca.1840 Torparen Lars Andersson med familj

ca.1840-1863 Torparen Anders Persson med hustru och en fosterson.

1863-1890 Torparen Nils Persson med familj. Familjen kom från Kågeröd. Nils Persson flyttade till V Karup 1904, hustrun Christina Persdotter dog här 1891.

1877-1895 Torparen Ola Nilsson med familj. De flyttade till Billinge 1895.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:28:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-02-14 11:34:20) Kontakta föreningen