Hagahuset tillhör Tostarp nr.2

Hagahuset Torp under Tostarp nr 2 Bostället, senare kallas det "Ydens"

Utdrag ut Tostarpspärmen:

Synen 1771: Ett nytt torp är uppsatt 1776 vid Rårödsängen. 13 väggerum långt, och indelt till nödiga boningsrum för en torpare, samt bergning till kreatur och foder, för vilket Ryttmästare Kåse betalt 52.00 srmt (sivermynt).

Synen 1784: Torpet bebos av Assar och skall av honom underhållas. Detta är Assar Olsson som omnämns i 1780 års mantalslängd då han hade hustru och fyra barn. Hans son Pål Assasson, övertog torpet. Med detta som bakgrund kan man fastslå att Assar Olsson var torpare här 1776-1799.

1799-1830 Torpare Pål Assarsson med familj

1830-1840? Torpare Lars Åkesson med familj

1840-1859 Torpare Nils Pålsson med hustru. Nils Pålsson är son till förre torparen Pål Assarsson.

1859-1884 Torpare Bengt Andersson och hustrun Cecilia Svensdotter.

1884-1886 Förre torparens hustru, änkan Cecilia Svensdotter.

1886-1914 Torparen f. Husaren Olof Bengtsson Lundqvist med familj.

1915-1930 Maria Bengtsson som öppnade kaférörelse här som kallades "Maria-Bengs"

1930 Övertog Marias dotter Ellen rörelsen och drev den vidare. Ellen gifta sej 1930 med Harald Ydén, därav namnet på "Ydéns"


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:16:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Maj-Britt Martinsson (2019-02-14 16:34:52) Kontakta föreningen