Lönntorpet tillhört Tostarp nr.2

Lönntorpet lyder under Tostarp nr 2 Bostället.

Torpet var troligen inget torp med jord att bruka utan fungerade som den tidens tjänstebostad åt lantbruksbefäl och arbetare.