Svarvareboden, Stridahuset

Svarvareboden, Stridahuset
Ur Gods och Gårdar 1943.