Svarvareboden 1:3, 1:20, Olof Nils eller Lilla Rosenhult

Kallades allmänt för Olof Nils efter Olof Nilsson, som köpte gården i början på 1900-talet, och sen hade han eller hans barn den under nästan resten av 1900-talet.

Fram till 1858 finns torpen Lilla Rosenhult, Värkhuset och (Hörbergs) Hagahuset i kyrkböckerna under Perstorps församling. Därefter sker ett skifte, och ett hemman bildas, Svarvareboden 1/12 mtl, senare 1:3, Riseberga församling, och på dess mark ligger dessa 3 torp.  Enligt skifteskartan, som gjordes 1856-59 men skiftet slutligen avgjort först 1871, verkar nuvarande gården (byggnaderna + ca 4 ha är avstyckade och har idag, 2017, bet. 1:20) ligga där torpet Lilla Rosenhult låg. Hemmanet friköptes på 1860-talet från Gustafsborgs säteri av Per Månsson, men han bodde då på torpet intill, Värkhuset.

Per Månsson dog 1867 och hustrun Maria 1873 på Värkhuset, och 1868 gifte sig deras dotter Anna (född 1837 här) med Nils Svensson från Perstorp ( född 1827), och då övertog de gården. (läs mer på "Svarvareboden 1:3, Värkhuset")

Troligtvis på 1880-talet flyttar ägarna Nils och Anna från Värkhuset till där nuvarande byggnader ligger. Flytt på ca 100 m. Enligt Svenska Gods o Gårdar 1943:  Manbyggn. uppförd omkr. 1880, ekonomibyggn. 1914.

Men när de flyttade hit bodde redan en torpare här, se mer nedan.

Nils och Anna och deras son Sven (född här 1875) flyttar 1904 till Tolleröd i Vedby, och gården säljs då till Olof Nilsson och hans hustru Ida Linde. Olof var född 1865 i Farstorp, Riseberga, och Ida var född 1871 i Billinge. De kom närmast från ett torp i Skälleberga (= Askatorpet).

Efter Olofs död här 1934 övertar sonen Ivar Olofsson gården. Ivar, född 1892, gifter sig aldrig, utan bor här tillsammans med sina ogifta syskon Dan, Ernfrid, Fritz och Linnea. Gården kallades sen ibland även för "Brödernas".

Fritz styckade ca 1960 av en liten bit mark från 1:3 och byggde ett hus där, som fick beteckningen Svarvareboden 1:18. Fritz bodde där till sin död 1987.

Gården var väldigt välskött men någon traktor inköptes aldrig, utan man bedrev den mesta skötseln med hjälp av hästar. För den skull var syskonen inte ointresserade av ny teknik, för de var de första här i trakten som skaffade sig TV,  omkr. 1960. Och det var uppskattat av oss grannar som samlades hos dem på lördagskvällarna för att se på nymodigheten.

Linnea och Ivar dog här 1968 och 1970 köper brodern Ernfrid gården. Ernfrid dog här 1983 och Dan 1987. Sen stod gården som sterbhus, och var obebodd, till 1996 då den säljs. Byggnaderna + ca 4 ha styckas sen ifrån och säljs, och har bet. Svarvareboden 1:20.

Marken är sammanslagen med f.d. 1:4 (= Svarvarebogården), och all mark har idag (2017) bet. Svarvareboden 1:3.


När ovanst. Nils Svensson och hustrun Anna flyttade hit till Lilla Rosenhult bodde här redan en torpare, och han hette likadant, och han benämns Nils Svensson d.ä. och var snickare.

Nils Svensson d.ä. var född här 1803, och troligen var även hans far Sven Persson född här 1779. Sven dog här 1853.

Nils Svensson d.ä. var gift med Hanna Tuvesdotter (f. 1801 i Perstorp) och hon dog här 1885.

På hennes bouppteckning står bl.a.: ”Enklingen anmäler nu att han eger sexton alnar, i längd räknat, utav östra ändan av stugobyggnaden, vilket han, sedan erhållen kontrakt å torplägenheten, själv uppfört och köpt därtill åtgånget timmer samt begär att samma byggnad må värderas. Jordegaren Nils Svensson (d.y.) , som inköpt hemmanet lång tid efter det torpkontraktet av en föregående egare Grefve Hamilton utfärdats, anser att byggnaden ifråga är tillhörig honom.”   Värderingsmännen värderar den omtvistade byggnadsdelen till 75 kronor, och anser att änklingen får begagna den åtminstone i sin återstående livstid (han var nu 83 år).

Han dog här 29-12-1890 såsom ”inhyses”.

Under 1870-80-talen bodde här fler som inhyses, bl.a. Nils systerson Johannes Jönsson Fors med familj (se honom).

 


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 14:43:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Bengtsson (2019-11-10 11:53:45) Kontakta föreningen