Syskonen Olofssons, från Svarvareboden, gravplats

Syskonen Olofssons, från Svarvareboden, gravplats
Gravplatsen finns på Riseberga kyrkogård, kv XIII.
Fotograf

Bo Bengtsson