Deklarationsuppg. 1917, Svarvareboden, Olof Nils, sid 1

Deklarationsuppg. 1917, Svarvareboden, Olof Nils, sid 1
Från Klippans kommunarkiv.
ARKIV: Riseberga kommun
Ransoneringshandlingar, deklarationer av säd, 1917	 F:14