Svarvareboden, Olof och Ida Nilsson med barnen Ivar och Linnea

Svarvareboden, Olof och Ida Nilsson med barnen Ivar och Linnea
Olof och Ida Nilsson med barnen Ivar och Linnea i Svarvareboden