Svarvareboden 1:3, Värkhuset

 

Enligt tillgängliga uppgifter från husförhör, mantalslängder och skifteshandlingar, blev fastigheten Svarvareboden 1/12 mtl, 1:3, ett hemman efter ett skifte som startade 1858 men blev slutgiltigt avgjort först 1871.

Det bestod då av torpen ”Värkhuset”, ”Lilla Rosenhult” och ”Hagahuset” (=”Hörbergs torp”), som dessförinnan hade hört till Perstorps församling, men nu hamnade i Riseberga församling. Ägare var bröderna Hamilton på Gustafsborg, som vid den här tiden ägde de flesta torp/hemman i de här trakterna.

Dessa torps lägen går att utläsa på skifteskartan som uppmättes åren 1856-59.

Av dessa ligger nuvarande (= år 2017) byggnader (= Svarvareboden 1:20) på Lilla Rosenhults plats, Värkhuset låg på åkern snett emot (finns inga rester kvar), och Hörbergs låg på gränsen till Bökesåkra (finns tydliga ruiner än idag).

Den förste arrendatorn på hemmanet var Per Månsson, som 1835 skrivit kontrakt på torpet Värkhuset.

År 1862 sålde Hamiltons många av sina hemman på auktion, och då friköpte Per Månsson Svarvareboden 1/12 mtl.

Per (född i Hörja) kom från Torup 1834 och gifte sig då med dottern på torpet Värkhuset, Maria Andersdotter. Marias föräldrar Anders Jönsson och Anna Bengtsdotter dog här 1834. Maria var född 1799 i Värkhuset, men det var inte detta Värkhus, utan ett som ligger i Färingtofta. Från detta torp i Färingtofta flyttar Maria och hennes familj ca 1805-1810 till Bökesåkra i Riseberga, och då följer torpnamnet med familjen. Så då bor familjen i Värkhuset, Bökesåkra, i Riseberga församling tills Marias föräldrar dör här 1834, och därefter hamnar Värkhuset i Perstorps församling fram till 1858, då det åter hamnar i Riseberga, men nu som hemmanet Svarvareboden 1/12 mtl. Tilläggas kan att alla granntorpen till Värkhuset hörde till Perstorp fram till 1858, då alla hamnade i Riseberga församling. Så en gissning är att Per Månsson kanske byggde torpet ca 1834-35 här där det finns på skifteskartan, och namnet behölls och att torpet som skrevs under Bökesåkra försvann efter Marias föräldrars död 1834? Eller så har det legat här hela tiden, fast det skrevs under Bökesåkra? Det hade ju inte så stor praktisk/ekonomisk betydelse var det låg, eftersom Hamiltons på Gustafsborg ägde alla torp och gårdar här i trakten före 1860-talet.

Per Månsson dog här 1867, och hustrun Maria dog här 1873. Och 1868 gifte sig deras dotter Anna med Nils Svensson från Perstorp, (hans bror Påhl hade köpt granngården Lilla Vinnarp, Skälleberga) och de övertar gården och får lagfart 1873. Enligt lagfartshandl. står att: "Anna Persdotter ärvt 1/96 mtl av sin fader Per Månsson samt jämte sin man Nils Svensson emot 3333 Riksd. 33 öre köpt det övriga av sin moder och sina syskon".

Nils och Annas dotter Severina var född 1874, och hon har berättat för sin son Evert att hon var född i Värkhuset och pekat ut var det låg, och att familjen senare flyttade till där nuvarande byggnader ligger. Och även syskonen Olofsson som brukade Svarvareboden under nästan hela 1900-talet, visste var "Värket" legat och kallade platsen för Verkhusaåkern.

Men när Värkhuset försvann och Nils och Anna flyttade ca 100 m till f.d. torpet Lilla Rosenhult, dvs där nuvarande byggnaderna finns, är lite oklart men troligen runt 1880. Det går inte att via husförhörslängderna utröna exakt var familjerna bodde här, och dessutom bodde här flera såsom "inhyses".

Se vidare på "Svarvareboden 1:3, Olof Nils eller Lilla Rosenhult".


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:42:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Bengtsson (2018-12-08 15:54:10) Kontakta föreningen