Annons av Em. Ohlsson, Svarvareboden, i Malmö Allehanda 17 dec 1892.