Ur Kristianstadsbladet 31 dec 1886, konkursrisk Svarvareboden