Ur Post o Inrikes Tidningar 23 nov 1888, konkurs Svarvareboden