Ur Kristianstadsbladet 14 juli 1888, konkurs Svarvareboden