Arealinventering 1917, Svarvarebogården

Arealinventering 1917, Svarvarebogården
Från Klippans kommunarkiv.
ARKIV: Riseberga kommun
Arealdeklaration 1917, F: 3