Gravsten över Stina från Svarvareboden i kv VI på Riseberga kyrkogård

Gravsten över Stina från Svarvareboden i kv VI på Riseberga kyrkogård
Hilda Kristina, f. 15/11 1921 i Svarvareboden, Riseberga- död i Svarvareboden 5/7 1925 av ”allmän svaghet", dotter till Sigrid Johansson.
Fotograf

Bo Bengtsson