Hus och ruinrester av Svarvarebogården mars 2019

Hus och ruinrester av Svarvarebogården mars 2019
Fotot taget från sydöstra sidan.
Fotograf

Bo Bengtsson