Svarvareboden by

Bestod i äldre tider endast av en gård, (= Svarvarebogården 1:4, enligt ekonomiska kartan 1927), på 1860-talet (eller 1858) bildades en till (=1:3).
Här fanns även torpen Värkhuset, Skoghuset, Hörbergstorp, vilka alla är borta. Torpet Lilla Rosenhult blev Svarvareboden 1:3 (bet. enligt ek. kartan 1927), byggnaderna + ca 4 ha mark (bl.a. där Verkhuset låg) är avstyckat och har nu (2017) bet. Svarvareboden 1:20.  Marken till gamla 1:4 har slagits samman med gamla 1:3, och allt tillsammans har nu bet. Svarvareboden 1:3.
De flesta av de nuvarande husen i den samlade bebyggelsen avstyckades och byggdes på 1920-1930-talen.

Finns mycket information om Svarvareboden i boken "Svarvareboden", utgiven 2019 av Jan Wendt i Perstorp.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 12:21:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-10-14 18:31:31) Kontakta föreningen