Utdrag ur Jordrevningsprotokoll 1671 för Svarvareboden

Utdrag ur Jordrevningsprotokoll 1671 för Svarvareboden
Ur norra Åsbo Ägodelningsrätt FI: 4, inneliggande handlingar.

Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2019-04-14 21:20:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2019-04-14 21:25:40) Kontakta föreningen