Utdrag ur Jordrevningsprotokoll 1671 för Svarvareboden

Utdrag ur Jordrevningsprotokoll 1671 för Svarvareboden
Ur norra Åsbo Ägodelningsrätt FI: 4, inneliggande handlingar.