Bökesåkra 1:5, Frihult, Anders Elias

Bet. 1:5 har marken häromkring haft sen 1904. Enligt ek. kartan 1927 bestod den av ca 15 ha mark, och brukades tillsammans med Åstratorp 1:11. Senare har det brukats tillsammans med Åstratorp 1:10, och idag (2017) är marken sammanslagen med 1:10, och allt heter Bökesåkra 1:5.

Sen 1797 har det i mantalslängderna under Gustafsborg, Perstorp, funnits ett torp med namnet Frihult/Fridhult, och här var Lars Nilsson Engelström torpare till 1827, då Sven Persson tog över torpet, (det är inlagt som egen plats i bygdeband, under namnet Frihult).

 Men i husförhörslängderna finns här ett torp till med namnet Frihult, från ca 1842. Och 1842 gifte sig Anders Eliasson med Elna Larsdotter, som var dotter till Engelström. Så troligtvis byggdes då detta torp, eller om det var Engelströms undantag, som trol. låg ca 200 meter från det ”egentliga” Frihult, och närmare Åstratorpsvägen. (på skifteskartan finns bl.a. utsatt ”Anders Elias torpäng”)

År 1858 sker ett skifte gällande gårdar och torp under Gustafsborgs Säteri, och i samband med detta hamnar bl.a. torpen Frihult under hemmanet Bökesåkra, och nu hör de till Riseberga socken.

Anders dog här 1862, och i april 1863 skriver Johannes Persson Ryberg och hans hustru Botilla Jönsdotter Götrick kontrakt på torpet. Ägare till torpet var Ola Persson, som ägde Bökesåkragården.

Bl.a. står det i kontraktet:

att det gäller den torplägenhet som numera avlidne Anders Eliasson innehaft,

att den torpbyggnad som finns får begagnas, dock så länge änkan Elna Larsdotter lever skall hon få bebo de rum som finns öster om köket tillika med detsamma (hon dog här 1869),

att arrendeavgiften är 40 Rd Rmt och 20 karldagsverken årligen,

att det gäller med livstids besittningsrätt.

Men Ola Persson instämde år 1868 Johannes och Botilla till tinget, och ville vräka dem för att de inte gjort dagsverken eller betalt arrende. De blev inte vräkta, men ålagda att betala vad de var skyldiga, 86 Rd rmt.

Även Botillas far Jöns Götrick bodde här några år, och dog här 1878.

Johannes dog här 1897, och 1899 flyttar Botilla, och hon dog 1902 i Göteborg. Johannes och Botilla hade inga barn.

Tvärta-Thelander Persson, som sen 1884 bodde mittemot (= nuv. Åstratorp1:11), köpte 1904 ca 15 ha mark av Bökesåkragården, och det var på den marken torpen Frihult legat.

 

 


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2018-03-17 12:25:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Bengtsson (2018-03-17 12:33:29) Kontakta föreningen