Bökesåkra 1:4, Bökesåkragården (Åstratorp 1:25)

Beteckningen 1:4 är enligt Eonomiska kartan 1927. Ca 37 ha mark.

Hade beteckningen 1:2 innan 1904.
Detta är troligen ursprungsgården Bökesåkra 1 1/8 mtl, sen minst 1600-talet.

Från ca 1768 till 1792 var Jöns Jönsson (Jonsson) åbo här. Han var gift med Ingeborg Månsdotter.

Från 1793 till 1813 var Jöns och Ingeborgs son Jon Jönsson åbo här. Han var gift med Boel Persdotter.

Från 1813 till 1820 var Boels svåger Nils Åkesson åbo här. Han var gift med Boels syster Hanna Persdotter.

Från 1820 till ca 1841 var Nils svåger Jerker Olsson åbo här. Han var gift med Nils syster Agnes Åkesdotter.

Från ca 1841 till 1853 var ovanst. Nils och Hannas son Johannes Nilsson åbo här. Han var gift med Cecilia Larsdotter.

Gården beboddes från 1853 till 1903 av fotograf Per Stjernbergs föräldrar, Ola och Sissela Persson. De friköpte gården på 1860-talet (fick lagfart 1866) från Gustafsborgs Säteri. Ola och Sissela dog här 1903 resp. 1902 och deras barn sålde det 1904 till N. J. Berg (han bodde troligen inte här), och några månader senare sålde Berg gården till Henrik Svensson Dyberg o.h.h. Hulda Olsson.

År 1858 blev ett skifte så att det blev 2 gårdar Bökesåkra, 1/16 mtl vardera. Dels denna som fick bet. 1:2, dels f.d. torpet Hagahuset (som innan 1858 fanns under Perstorps församling), som fick 1:3. På marken till 1:2 hamnade torpet (-en?) Frihult (som också fanns under Perstorps församling innan 1858), men vid en ägostyckning 1904 styckades marken vid Frihult av, (ca 15 ha som sambrukades med Åstratorp 1:11) och den marken fick bet. 1:5, och Bökesåkragården fick då 1:4, och köptes av Henrik Svensson Dyberg. Dybergs byggde ca 1925 ett undantagshus mittemot gården, och detta styckades ifrån ca 2010 och fick beteckningen Bökesåkra 1:7, och här bodde Dybergs fram till 1950-talet.

Åren 1904-1910 bodde också Hulda Dybergs bror änklingen Alfred Olsson, ( "Täckare-Alfred", f. 1874 i Riseberga 4 -död 1957 i Vedby), och hans barn här. Enligt Henriks och Huldas dotter Nora, så bodde även Huldas föräldrar Ola och Botilla Persson här när de dog, 1923 resp. 1920, och det stämmer också enligt ant. i deras bouppteckningar (men de var skrivna i Farstorp).

Dybergs sålde gården 1925 till Gottfrid och Marta Kristoffersson, sonen Folke köpte senare gården, och bodde där till sin död 2009. Gården köptes ca 2010 av Gustafsborgs säteri (som ju ägt hela Bökesåkra fram till 1860-talet, då gårdarna friköptes), och därefter frånstyckades husen och lite mark runtom, och det har idag bet. Åstratorp 1:25 (adress Bökesåkra 2277).

Enligt Gods o Gårdar från 1943 så är manbyggnaden uppförd 1903, stall och loge omkr. 1890. Taxerat till 8000 kr.

Enligt beskrivningen på gården från 1870: 1 boningshus 34 alnar långt, 11 alnar brett. 1 boningshus 25 alnar långt, 9 alnar brett. 1 stallbyggnad med fähus, 25 alnar långt 9 brett. 1 logbyggnad 25 alnar långt, 9 brett. 1 brygghusbyggnad 33 alnar långt, 9 brett.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2017-11-23 15:44:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Bengtsson (2019-07-05 22:24:09) Kontakta föreningen