Arealinventering 1917, Bökesåkragården

Arealinventering 1917, Bökesåkragården
Från Klippans kommunarkiv.
ARKIV: Riseberga kommun
Arealdeklaration 1917, F: 3