Bökesåkragården från sydväst med Ola Persson

Bökesåkragården från sydväst med Ola Persson
Gården i Bökesåkra är Per Stjernbergs barndomshem.
Mannen på bilden är Per Stjernbergs far Ola Persson.
Fotograf

Per Stjernberg