Ola Persson i Bökesåkra

Ola Persson i Bökesåkra
Ett fint porträtt på Ola Persson i Bökesåkra i Riseberga socken. Fotograf är sonen Per Stjernberg som var verksam i Perstorp.
Foto i privat ägo.
Fotograf

Per Stjernberg