Bökesåkra 1:5, Frihult

Bet. 1:5 har marken häromkring haft sen 1904. Enligt ek. kartan 1927 bestod den av ca 15 ha mark, och brukades tillsammans med Åstratorp 1:11. Senare har det brukats tillsammans med Åstratorp 1:10, och idag (2017) är marken sammanslagen med 1:10, och allt heter Bökesåkra 1:5.

Namnet Frihult/Fridhult dyker upp i mantalslängden för Perstorp första gången 1797. Det hörde till Gustafsborgs Säteri, som Hamilton ägde.

Då finns ryttaren Lars Nilsson Engelström och hans hustru här. Lars gifte sig med Elna Jönsdotter i Färingtofta den 11/6 1796, och då står det att de bodde i Rosenhult, Perstorp. Lars var trol. född i Rosenhult ca 1770.

Lars hustru Elna dog i Frihult 1808, och 1809 gifte Lars om sig med Sissela Troedsdotter, men hon dog här 1810, (efter barnsbörd), och 1811 gifte Lars sig för 3:e gången, nu med Cecilia Andersdotter, och hon dog här 1828.

Lars dog 1840 som inhysesman i Frihult, och inhyses hade han varit här sen 1827.

För den 9/4 1827 skrev Sven Persson kontrakt med Hamilton på livstids besittningsrätt på torpet Frihult.

Sven var uppväxt på torpet Skelledal, som inte ligger långt från Frihult, men han kom närmast från Håkantorps möllehus, V. Torup, där han varit torpare i några år.

Sven var gift med Bengta Johansdotter, men hon dog i Frihult 1832, och samma år gifter Sven om sig med Bengta Pålsdotter från Oderljunga.

Men ca 1842 dyker här upp ett torp till med namnet Frihult, och där blir Anders Eliasson torpare. Anders gifte sig 1842 med Elna Larsdotter, som var dotter till ovanst. Engelström.

År 1858 sker ett skifte gällande gårdar och torp under Gustafsborgs Säteri, och i samband med detta hamnar bl.a. torpen Frihult under hemmanet Bökesåkra, och nu hör de till Riseberga socken.

Enligt skifteskartan kan man tyda att Anders Elias Frihult låg närmare Åstratorpsvägen, (mittemot nuv. Åstratorp 1:11), och det stämmer också med vad ”de gamle” i trakten sagt, nämligen att här har legat boningshus.

Så detta Frihult är inlagt som en egen plats i bygdeband.

Det ”egentliga” Frihult, där det fortfarande (2017) finns ruinrester och rester av en jordkällare, kallas än idag, åtminstone av oss som växt upp i trakten, för ”Frihultalyckan”, ”Frihultaruinen”.

Ca 15 ha mark, bl.a. där torpen legat, styckades av från Bökesåkragården 1904, och blev fastigheten Bökesåkra 1:5, och som Tvärta-Thelander på Åstratorp 1:11 köpte.

Svens och Bengtas dotter Botilda och hennes man Jöns Nilsson, och deras barn, bodde här också 1868-77.

Sven Persson dog här 1878, (fattighjon),och hustrun Bengta 1879, och troligen har här inte bott någon därefter. Deras son Nils Svensson, född 1833, står visserligen i kyrkböckerna skriven här fram till 1899, men det står också att ”han är vansinnig och intagen på Malmö Hospital”, och där dog han 1907.

 


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-20 00:16:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2018-03-22 12:59:53) Kontakta föreningen