Nils Forsbergs hem i Vessmantorp

Till platsen "Nils Forsbergs hem i Vessmantop" har all information om Konstnären Nils Forsberg samlats.

Hemmet finns inte längre kvar.