Nils Forsbergs gravsten

Nils Forsbergs gravsten
Gravsten på Pålsjö kyrkogård i Helsingborg över konstnären Nils Forsberg, hans maka Maria född Kihlstedt och parets son, konstnären Nils Forsberg Jr.
Foto i hembygdsföreningens arkiv.
Fotograf

Okänd