Banvaktsstugan i Lilla Kloster, vinterbild

Banvaktsstugan i Lilla Kloster, vinterbild
Banvallen och banvaktstugan. Vintermotiv
Foto i privat ägo
Fotograf

okänd