Lilla Kloster

Samlad bebyggelse strax väster om Herrevadskloster med gård, banvaktsstuga och andra bostäder.