Lilla Björket, gåramålning

Lilla Björket, gåramålning
Gåramålning från 1910-talet signerad E.N av gården Lilla Björket 1:4 i Riseberga socken.
Konstnären är med största sannolikhet Edvin Nilsson, under en period bosatt i Klippan.
Fotograf

Barbro Andréll

MER INFORMATION

Förvärvsdatum

2018-11-13

Bildoriginalets beskaffenhet

Avfotograferad gåramålning

Förvaring

Arkivlokalen