Ljungbyhed Järnvägen

Klippan-Röstånga järnväg invigdes 17 Oktober 1892 i närvaro av landshövding De La Gardie från Kristianstad och
överstarna Varberg , Bergenstråhle och överstelöjtnant Hedenblad.
Telegram avsändes till kungen.