Ljungbyhed Järnvägen

Klippan-Röstånga järnväg invigdes 17 Oktober 1892 i närvaro av landshövding De La Gardie från Kristianstad och
överstarna Varberg , Bergenstråhle och överstelöjtnant Hedenblad.
Telegram avsändes till kungen.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:15:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:15:45) Kontakta föreningen