Skånska Husarregementet K5

K5. Regementet härstammar från ett kavalleriregemente som sattes upp i den nya svenska provinsen Skåne år 1658 och bestod under olika namn fram till 1927.
Regementet hade sin övningsplats på Ljungbyhed.