Angående Riksbangård syd (alla handlingar är ej scannade)