Medlemsförteckning Ljungbyheds hantv. o industri 1943