Häfte om Kulturhistoriska objekt i Klippans kommun 1982