Remiss miljöskydd i Klippans kommun 1987, bara fotogr. en sida