Häfte på danska om Herrevadskloster, 1941, (ej hela)