Sjukhjälpsför. protokoll 1892-1937, endast första o sista