Reg. angående tidningsurklipp skänkta bl.a. av Chronquist