En sida ur utkast till boken om Remontdepån av Jadéus o Lindvall