En sida ur skrivarprojekt ang. skånska kvinnor, från Landsark.