F. L. Thorsén som förmyndare, räkningar, husköp, mm