Hembygdsföreningens årsberättelser 1955-69, protokoll 1962, bekämpn. beskr.