Kvitto, försäkringsbrev, arbetsintyg mm, sidan 43-66