Landsantikvariens råd ang. förvaring av föremål, endast en sida